Tính năng phần mềm iLeader

Tính năng phần mềm iLeader

Báo cáo phân tích dữ liệu

Báo cáo doanh thu

Báo cáo thu chi khác

Báo cáo kho hàng

Thống kê số tiền trong ví của học viên, các cơ sở và toàn bộ hệ thống để quản trị dòng tiền

Thống kê tỷ lệ mở lớp

Sổ liên lạc điện tử Digicontact

MiniApp Zalo riêng biệt theo thương hiệu, là ứng dụng kết nối liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh, học viên

Xem thông báo của trường học, lịch học trung tâm

Xem bảng điểm, điểm danh, kết quả học tập học viên

Gửi feedback liên lạc đến trung tâm

Kế toán

Theo dõi số liệu kế toán qua bảng báo cáo tổng hợp

Theo dõi thu chi nội bộ

Quản lý phiếu đăng ký

Quản lý phiếu thu học phí

Quản lý học viên, giáo viên

Quản lý Thông tin Học viên, Giáo viên.

Thời khóa biểu học tập của Học viên, Lịch giảng dạy của Giáo viên

Thông tin học tập cũng như lịch sử học tập của Học viên

Thông tin giảng dạy cũng như lịch sử giảng dạy của Giáo viên.

Điểm danh việc lên lớp của Học viên, Giáo viên.

Quản lý học vụ

Quản lý danh sách các chương trình đào tạo tại trung tâm...

Quản lý danh sách các đăng ký của học viên...

Cài đặt thời khóa biểu

Quản lý danh sách bài học theo lớp

Điểm danh và học bù

Quản lý điểm học tập

Quản lý lớp học

Quản lý và thiết lập Lớp Học

Theo dõi Thời khóa biểu các Lớp đang diễn ra và các Lớp chuẩn bị khai giảng

  • Danh sách Lớp học, Thời khóa biểu có thể được cập nhật thay đổi một cách linh hoạt.
  • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học.

Thiết lập các Lớp học tiềm năng giúp Quản lý, Ban giám đốc đánh giá được hiệu quả của việc mở một lớp mới.

Tổng quan

Không phụ thuộc vào nền tảng thiết bị đang chạy và rất linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Module Đăng ký, Module Học viên, Module Quản lý Lớp, Module Báo cáo,...tạo nên sự đơn giản và đồng nhất trong quá trình sử dụng

Kết hợp với công nghệ tiên tiến như Aspx, Ajax, html 5 tối ưu cảm ứng đa điểm

Sử dụng tối ưu quy trình trong quản lý nhiều chi nhánh, cơ sở của trung tâm

Tiện ích tích hợp

Tích hợp callcenter

Kết nối API

Bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý trung tâm đào tạo