Chương trình đối tác của chúng tôi

Chương trình đối tác của chúng tôi
Chương trình đối tác của chúng tôi

Phầm mềm đào tạo uy tín

Nếu bạn muốn phục vụ các doanh nghiệp địa phương và giúp họ triển khai các giải pháp phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

Chính sách chi trả nhanh chóng

  • Đối soát doanh thu và thông báo hoa hồng đến các đối tác
  • Xét duyệt và thanh toán theo hình thức chuyển khoản.
Chính sách chi trả nhanh chóng

Làm sao để sử dụng iLeader dễ dàng

  • Hỗ trợ tư vấn 24/7

    Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn vận hành hệ thống trực tiếp tại chỗ trong văn phòng hỗ trợ.

  • Trung tâm trợ giúp

    Một bộ hướng dẫn từng bước toàn diện với các video hướng dẫn, và hướng dẫn online.

Đối tác của chúng tôi

Đà Nẵng, Việt Nam
"Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo uy tín, sử dụng tiện lợi và quản lý tối ưu hệ thống"
Đà Nẵng, Việt Nam

Chương trình đối tác của chúng tôi

Sự hợp tác của những cộng sự, đối tác, khách hàng đóng vai trò quan trọng để vươn đến những thành công nhất định trong lĩnh vực và cuộc sống.