Bảng giá

Sản phẩm


iLeader Basic

iLeader Basic

7.900.000đ

Đầy đủ tính năng quản lý trung tâm, phù hợp cho mô hình trung tâm đào tạo vừa và nhỏ


iLeader Advanced

iLeader Advanced

29.000.000đ

Đầy đủ tính năng, hiệu chỉnh theo yêu cầu. Phù hợp cho mô hình trung tâm đào tạo vừa và nhỏ chuỗi trung tâm


iLeader Enterprise

iLeader Enterprise

Liên hệ

Đầy đủ tính năng nâng cao, phù hợp cho mô hình trung tâm đào tạo lớn, chuỗi trung tâm


iLeader Teacher

iLeader Teacher

Miễn phí

Xem lịch giảng dạy, điểm danh, nhập điểm cho học viên


App School Bag

App School Bag

Miễn Phí

Kết nối sổ liên lạc điện tử, nhận thông báo và kết quả học tập
Gói BASIC

Gói BASIC

$0 VND/tháng

Doanh nghiệp
7 ngày dùng thử miễn phí.

7.900.000 VND/năm

Doanh nghiệp
7 ngày dùng thử miễn phí.

Đầy đủ tính năng quản lý trung tâm, phù hợp cho mô hình trung tâm đào tạo vừa và nhỏ


Gói ADVANCE

Gói ADVANCE

$0 VND/tháng

Doanh nghiệp
7 ngày dùng thử miễn phí.

29.000.000 VND/năm

Doanh nghiệp
7 ngày dùng thử miễn phí.

Đầy đủ tính năng quản lý trung tâm, phù hợp cho mô hình trung tâm đào tạo vừa và nhỏ


Gói ENTERPRISE

Gói ENTERPRISE

$0 VND/tháng

Doanh nghiệp
7 ngày dùng thử miễn phí.

$ VND/năm

Doanh nghiệp
7 ngày dùng thử miễn phí.

Đầy đủ tính năng nâng cao, phù hợp cho mô hình trung tâm đào tạo lớn, chuỗi trung tâm


Câu hỏi thường gặp

Có được dùng thử hay không, thời gian dùng thử bao lâu ?

Thời gian dùng thử miễn phí 07 ngày. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo bài viết.

Làm thế nào để tôi kích hoạt đăng ký phần mềm?

Khi bắt đầu dùng thử, bạn có thể kích hoạt gói đăng ký ngay lập tức hoặc sau khi kết thúc thời gian dùng thử. Khi bạn muốn kích hoạt, hãy thông báo cho bộ phận tư vấn của chúng tôi, họ sẽ liên hệ tư vấn và gửi thông tin hợp đồng, thông tin thanh toán và các hướng dẫn cần thiết để cấu hình đăng ký sử dụng.

Có thể tư vấn ONLINE cho tôi được không?

Khi bạn yêu cầu tư vấn thì nhân viên bên chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ cho bạn.