Tích hợp tổng đài chăm sóc học viên

Tổng đài tư vấn, bán hàng, chăm sóc học viên được thiết lập sử dụng cho việc thông tin liên lạc thuận tiện giữa học viên với nhân viên tư vấn

Tổng đài tư vấn dùng làm gì?

  • Với tổng đài tư vấn, việc tiếp nhận và thực hiện các cuộc gọi tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng trở lên vô cùng đơn giản, an toàn và thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet
Tổng đài tư vấn dùng làm gì?

Làm sao để sử dụng iLeader dễ dàng

  • Hỗ trợ tư vấn 24/7

    Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn vận hành hệ thống trực tiếp tại chỗ trong văn phòng hỗ trợ.

  • Trung tâm trợ giúp

    Một bộ hướng dẫn từng bước toàn diện với các video hướng dẫn, và hướng dẫn online.

Câu chuyện khách hàng

Tích hợp tổng đài chăm sóc học viên
"Tích hợp tổng đài chăm sóc học viên"
Tích hợp tổng đài chăm sóc học viên

Các câu hỏi thường gặp ?

Tích hợp tổng đài chăm sóc học viên

Tích hợp tổng đài chăm sóc học viên