Phần cứng tương thích với iLeader

Đã hoàn tất thử nghiệm và đáp ứng nhu cầu cho sử dụng thực tế

Standee LED

Màn hình quảng cáo đứng 55 inch
Màn hình quảng cáo đứng 55 inch

Màn hình quảng cáo đứng 55 inch

Màn hình quảng cáo đứng 65 inch
Màn hình quảng cáo đứng 65 inch

Màn hình quảng cáo đứng 65 inch

Các thiết bị khác

Các thiết bị khác 2
Các thiết bị khác 2

Đang cập nhật

Loa mini treo tường
Loa mini treo tường

Đang cập nhật

Máy quét mã vạch

Máy quét mã vạch 351B
Máy quét mã vạch 351B

Đang cập nhật

Máy in

HP LaserJet Pro M402dw
HP LaserJet Pro M402dw

Đang cập nhật

Máy in Brother 195D
Máy in Brother 195D

Đang cập nhật

Màn hình thông minh

Màn hình tương tác 1B
Màn hình tương tác 1B

Đang cập nhật

Mà hình tương tác 1A
Mà hình tương tác 1A

Đang cập nhật

 

 

Tải về

Dành cho iPhone, iPad, Android và Tablet