Trung tâm Tiếng Hàn tại Đà Nẵng

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Trung tâm Tiếng Hàn tại Đà Nẵng

Dưới đây là danh sách một số trung tâm học tiếng Hàn uy tín tại Đà Nẵng:

- Hàn ngữ Sunny: Trung tâm này được biết đến như một trung tâm du học đa quốc gia và đặc biệt là du học Hàn Quốc. Webtsite: https://duhocsunny.edu.vn/

- Hanbee Việt: Trung tâm này có trụ sở chính tại Thành phố Đà Nẵng. Với chất lượng giảng dạy tốt cùng mức học phí phù hợp. Webtsite: https://www.hanbeeviet.edu.vn/

- Broad Way: Đây là Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc tế tại Đà Nẵng. Webtsite: https://www.facebook.com/broadwaycoso1/

- ICLS: Trung tâm tiếng Hàn tại Đà Nẵng. Webtsite: https://www.iclsdanang.net/

- IYF: Trung tâm giao lưu văn hóa Việt – Hàn. Webtsite: https://www.facebook.com/iyfdn/

- Green Korea Language: Trung tâm tiếng Hàn tại Đà Nẵng. 

- Big Step: Trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng. 

- Hàn ngữ Sunny: Trung tâm này được biết đến như một trung tâm du học đa quốc gia và đặc biệt là du học Hàn Quốc. Webtsite: https://duhocsunny.edu.vn/

- Hanbee Việt: Trung tâm này có trụ sở chính tại Thành phố Đà Nẵng. Với chất lượng giảng dạy tốt cùng mức học phí phù hợp. Webtsite: https://www.hanbeeviet.edu.vn/

- Broad Way: Đây là Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc tế tại Đà Nẵng. Webtsite: https://www.facebook.com/broadwaycoso1/

- ICLS: Trung tâm tiếng Hàn tại Đà Nẵng. Webtsite: https://www.iclsdanang.net/

- IYF: Trung tâm giao lưu văn hóa Việt – Hàn. Webtsite: https://www.facebook.com/iyfdn/

- Green Korea Language: Trung tâm tiếng Hàn tại Đà Nẵng. 

- Big Step: Trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng.