Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc quản lý đào tạo của các Trung tâm Ngoại ngữ như Trung tâm tiếng Anh (Anh ngữ), tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hoa. iLeader xin giới thiệu Phần mềm Quản lý Trung tâm đào tạo Online.

Phần mềm Quản lý Trung tâm đào tạo iLeader phù hợp với các mô hình Quản lý đào tạo như:

- Trung tâm Ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa...

- Trung tâm đào tạo Âm nhạc, Các khóa Đào tạo nghề...

Phần mềm Quản lý Trung tâm Đào tạo iLeader được lập trình trên Kiến trúc nền tảng Web do đó không phụ thuộc vào nền tảng thiết bị đang chạy và rất linh hoạt trong quá trình sử dụng. 

Phần mềm Quản lý Trung tâm Đào tạo iLeader sử dụng tối ưu quy trình trong quản lý nhiều chi nhánh, cơ sở của trung tâm.

Phần mềm Quản lý Trung tâm Đào tạo iLeader được thiết kế dựa trên Kiến trúc Phân tầng và Module như Module Đăng ký, Module Học viên, Module Quản lý Lớp, Module Báo cáo,...tạo nên sự đơn giản và đồng nhất trong quá trình sử dụng. Kết hợp với công nghệ tiên tiến như Aspx, Ajax, html 5 tối ưu cảm ứng đa điểm vuốt trượt...

Những chức năng chính của Phần mềm Quản lý Trung tâm Đào tạo iLeader

1. Module Đăng ký - Học phí:

- Học viên có thể Đăng ký từ xa qua Internet hoặc tại Trung tâm / Trường học

- Quản lý Danh sách Đăng ký theo thời gian

- Các tính năng nâng cao như: Tìm kiếm thông tin Đăng ký theo mã, tên học viên.

- Học viên có thể đóng học phí linh động theo giờ. Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc sẽ được tính toán dựa trên thuật toán tự động.

- Tổng kết Thu học phí

- Hiển thị Danh sách lớp mới, Lớp đang theo học trực quan. Hỗ trợ tìm kiếm dễ dàng.

- Các chương trình khuyến mãi, giảm giá học phí khi đóng theo Khóa...

2. Module Học viên, Giáo viên:

- Quản lý Thông tin Học viên, Giáo viên
- Quản lý danh sách học viên, học viên tiềm năng,
- Thời khóa biểu học tập của Học viên, Lịch giảng dạy của Giáo viên
- Thông tin học tập cũng như lịch sử học tập của Học viên
- Thông tin giảng dạy cũng như lịch sử giảng dạy của Giáo viên
- Điểm danh việc lên lớp của Học viên, Giáo viên

3. Module Quản lý Lớp học - Khóa học:

- Quản lý và thiết lập Lớp học.

- Thời khóa biểu cho các Lớp đang diễn ra và các Lớp chuẩn bị khai giảng.

- Lớp học, Thời khóa biểu có thể được cập nhật thay đổi một cách linh hoạt.

- Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.

- Thiết lập các Lớp học tiềm năng giúp Quản lý, Ban giám đốc đánh giá được hiệu quả của việc mở một lớp mới.

- Quản lý và thiết lập Lịch thi cũng như bố trí Giảng viên, Phòng thi và các thiết bị cần thiết.

- Quản lý Thi đầu vào, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ.

- Quản lý và nhập điểm số cho Học viên dựa trên các tiêu chí theo từng môn thi.

- Quản lý việc đóng tiền thi

- Quản lý các thông tin học tập, giảng dạy, chuyển lớp, bảo lưu...

- Quản lý việc lưu ban, lên lớp...

4. Module Giáo vụ Quản lý:

- Thanh toán lương có thể thực hiện bất kỳ tại thời điểm nào trong tháng giúp việc trả lương trở nên rất linh hoạt

- Cập nhật thông tin liên quan đến Học viên, Giáo viên

- Thống kê thông tin liên quan đến Khóa học như Thời lượng học tập, giảng dạy

- Gởi email tự động đến Học viên, Giáo viên

- Quản lý ghi chú đánh giá học tập

- Quản lý thiết lập lịch nghỉ Lễ Tết

 5. Module Báo cáo:

- Báo cáo Doanh thu Học phí,...

- Báo cáo Chi phí Lương, khác...

- Xuất File Excel thống kê Học viên, Lớp học, Giáo viên, Tình hình Đăng ký, Đóng tiền...

6. Module Phân quyền:

- Phân quyền người dùng theo Cấp bậc, phòng ban

- Lưu vết người sử dụng