Lịch hướng dẫn Online sử dụng phần mềm iLeader miễn phí tháng 9-2022

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Nhằm mục đích giúp các trung tâm đang sử dụng dịch vụ phần mềm iLeader vận hành hiệu quả, khai thác tối đa phần mềm. iLeader tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm và giải đáp thắc mắc các tính năng trên phần mềm cho trung tâm đang sử dụng phần mềm
Nội dung lớp học:
• Trả lời các thắc mắc về phần mềm iLeader cho nhân sự của trung tâm
• Hướng dẫn các tính năng của phần mềm
• Hướng dẫn các chức năng cần lưu ý khi thao tác
• Hướng dẫn tính năng app cho phụ huynh, app cho giáo viên
• Giới thiệu tính năng mới
• Tư vấn chuyên sâu vận hành theo yêu cầu(Khác)

Hình thức học tập: Online
Ứng dụng học tập: Google meet
Ngày học: Thứ 3 | Thứ 6
Thời gian: 09:00 - 11:00

Để đăng ký, anh/chị đăng ký thông tin qua đường link sau: https://forms.gle/8fE47mm4DSLZALmj8