Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập App SchoolBag

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập App SchoolBag

Điều kiện đăng nhập App SchoolBag
- Cần thêm học viên vào phần mềm iLeader
- Cần tạo phiếu thu để lấy mật khẩu đăng nhập app
Hướng dẫn đăng nhập:
Cách 1:

- Quét QRcode trên Phiếu thu để download app về điện thoại
- Đăng nhập:
+ Mở app, dùng chức năng Đăng nhập Qrcode trên app
và quét lại mã Qr trên phiếu thu hoặc
+ Mở app, nhập SĐT và mật khẩu bên dưới Qrcode để
đăng nhập.

Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập App SchoolBag

Cách 2:
+ Vào AppStore hoặc CHplay tìm app “School Bag”
+ Chọn Tải app

Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập App SchoolBag

Đăng nhập:
- Sau khi cài đặt, mở app School bag. Nhập số điện
thoại và mật khẩu được in trên Phiếu thu để đăng nhập
hoặc
- Sử dụng chức năng Đăng nhập Qrcode trên app và
quét mã Qr trên phiếu thu

Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập App SchoolBag