Bổ sung tính năng quản lý lớp học riêng cho Giáo Viên

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Thông báo về việc nâng cấp bổ sung tính năng truy cập riêng cho giáo viên, đảm bảo công tác quản lý và vận hành dễ dàng và hiệu quả hơn.

Với việc truy cập vào cùng hệ thống sẽ làm nhân sự ít phân quyền tương tác rối trong thao tác nghiệp vụ. Nay ileader nâng cấp bổ sung tính năng truy cập riêng cho bộ phận giáo viên, để quản lý lớp học thuận tiện.

Bộ phận giáo viên sẽ có link truy cập vào hệ thống riêng, sử dụng tài khoản do admin trung tâm cấp phát.

Linkhttp://teacher.demo1.ileader.vn/login.aspx

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

Dữ liệu lớp trong chức năng điểm danh nhanh cho giáo viên được lấy từ link phần mềm do ileader cung cấp.

Bước 1: chọn lớp cần điểm danh -> chọn "ngày" cần điểm danh trùng với thờ khóa biểu của lớp đã chọn.

Bước 2: Chọn "Present" (Có - nút xanh) hoặc "Absence" (Vắng - nút đỏ) hệ thống sẽ chọn đồng loạt tất cả các học viên trong danh sách lớp đi học hoặc vắng.
- Nếu muốn điểm danh riêng cho từng học viên -> tích chọn "Present" hoặc "Absence" phí sau tên học viên.

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

Bước 3: Chọn "lưu" Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ để lưu lại danh sách đã điểm danh.

Bước 4: Sau khi lưu -> Chọn nút "Sửa" -> Form mẫu -> Chỉnh sửa các nội dung cần sửa - > update

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

* Chọn "Change password" nếu như muốn đổi mật khẩu.

* Chọn " Out" nếu như muốn thoát.

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

* Chọn biểu tượng loa Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ để nghe điểm danh.

 

Liên hệ để được tư vấn thêm.