Bổ sung tính năng chấm công nhân viên qua thẻ NFC

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Theo dòng phát triển của hệ sinh thái sản phẩm phần mềm quản lý đào tạo, iLeader đã khảo sát và phân tích nhu cầu thị trường, qua đó đã bổ sung thêm tính năng chấm công nhân viên qua thẻ NFC, giải pháp mới giúp tiếp cận nhanh hơn, thông minh hơn và quản lý giám sát tốt hơn.

A. Quy trình hoạt động:

   1. Tạo các nhóm nhân sự quy định: Thời gian bắt đầu được check thẻ, Thời gian kết thúc nhận check thẻ, Số lần check/ngày, thời gian dãn cách giữa 2 lần check

  2. Nhập mã số thẻ và thông tin nhân sự và chọn nhóm cho nhân sự

  3. In thẻ

  4. Nhân sự đi làm check thẻ vào máy đọc thẻ NFC có tick hợp với app chấm công NFC

  5. Thống kê ra số lượng check của nhân sự theo khoảng thời gian

B. Thiết bị cần:
  
1. Máy tính, máy tính bảng, điện thoại: chạy app chấm công NFC
  2. Đầu đọc thẻ NFC

Chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp, vui lòng liên hệ hotline hoặc điền thông tin liên hệ