Tích hợp tổng đài chăm sóc học viên

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Tổng đài tư vấn, bán hàng, chăm sóc học viên được thiết lập sử dụng cho việc thông tin liên lạc thuận tiện giữa học viên với nhân viên tư vấn

Với tổng đài tư vấn, việc tiếp nhận và thực hiện các cuộc gọi tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng trở lên vô cùng đơn giản, an toàn và thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet

Tích hợp tổng đài chăm sóc học viên