Website quản lý trung tâm anh ngữ online

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

  • Chúng tôi chuyên thiết kế và triển khai hệ thống website cho các trung tâm anh ngữ
  • Liên kết, tương thích với phần mềm ileader. Khả năng phát triển các công cụ online cao.

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

Chúng tôi chuyên thiết kế và triển khai hệ thống website cho các trung tâm anh ngữ

  • Trang thông tin giới thiệu, các khóa khọc, tin tức sự kiện, khuyến mãi, chi nhánh, liên hệ...
  • Giao diện hiện đại tương thích với thiết bị di động.
  • Chuẩn seo giúp chiến dịch marketing online hiệu quả.

 

Liên kết, tương thích với phần mềm ileader. Khả năng phát triển các công cụ online cao.

  • Đăng ký ghi danh từ website đến ileader.
  • Đăng ký tư vấn từ website đến ileader.
  • Tự động thêm thông tin học viên đến ileader.
  • Tư vấn viên chăm sóc học viên dựa theo thông tin đăng ký trên website.
  • Triển khai sổ liên lạc điện tử cho học viên và phụ huynh.